Alfabloc / Blok 3m

Obciążenie

Mocowanie

Wysokość Szerokość Grubość (w podstawie) Waga
3050mm 1220mm 1220mm 2,75 tony

Ściana o wysokości 3,0m

Odcinki i wymiary

Typowy przekrój

Elewacja na bloku Alfabloc
o wysokości 3050 mm

Przekrój A-A

Przekrój A-B


Rysunki techniczne elementów:

  Element typowy Alfabloc wys. 3050 mm

  Element narożny Alfabloc wys. 3050 mm

  Element zamykający od czoła