Wyznacz trasę

Współrzędne GPS dla siedziby firmy w Myślenicach:
N 49° 83,86´ | E 19° 95,23´

Sekretariat:

tel./fax +48 12 274 30 89

e-mail: biuro@zibet.pl


Dział ofertowania/dział techniczny:

Wiceprezes Zarządu: mgr inż. Paweł Brózda

tel. kom. +48 502 254 234

e-mail: pbrozda@zibet.pl


Konto bankowe

FORTIS Bank Polska Oddział Kraków,
ul. Kościuszki 53, 30-114 Kraków
64 1600 1039 0002 0031 8605 1001

NIP 681-17-87-534
REGON: 357223137
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 100 000,00 PLN
KRS: 0000131824
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ściana oporowa, mur oporowy, zasieki na kruszywo. Bezpieczne magazynowanie kruszyw i innych materiałów sypkich – Alfabloc - ściany oporowe i mury oporowe Myślenice, Kraków, Małopolska – zasieki na kruszywo, magazynowanie kruszyw.