Realizacje

Dostawa elementów Alfabloc na potrzeby Zakładów Chemicznych "Siarkopol" w Tarnobrzegu.


Wykonanie modułowej kontenerowej kompostowni odpadów zielonych dla MPO Kraków.