Zastosowanie

System ścian oporowych Alfabloc jest bardzo skutecznym i uniwersalnym systemem wznoszenia ścian oporowych. W przeważającej większości warunków pracy elementy Alfabloc praktycznie przy każdym obciążeniu zachowują swoją stabilną oraz sztywną strukturę. Jeśli chodzi o materiały sypkie o wyższej gęstości nasypowej, które wywierają największy nacisk na ściany oporowe, elementy Alfabloc oferują zwiększoną stabilność dzięki wytworzonej przez materiały sypkie sile tarcia.

Ponadto doświadczenie pokazało, że ściany oporowe wykonane z elementów Alfabloc wytrzymują znaczne dodatkowe obciążenia generowane przez maszyny i urządzenia wykorzystywane do przeładunku składowanych materiałów. Dodatkowo pasy łączące poszczególne elementy schowane w specjalnych frezach oraz brak typowych wystających podstaw sprawia, że powierzchnia ściany jest gładka, szczelna oraz pozbawiona elementów wystających na całej swojej wysokości, co znacznie przedłuża żywotność ścian oporowych wykonanych w systemie Alfabloc nawet przy intensywnej eksploatacji.

Podłożem pod ściany oporowe wznoszone w systemie Alfabloc są zazwyczaj nowo wykonane lub istniejące place betonowe, pozwalając tym samym na składowanie praktycznie wszystkich materiałów wymagających znacznej kubatury składowania. Ciężar elementów Alfabloc zazwyczaj nie jest większy od obciążeń, jakie powstają przy przeładunku oraz hałdowaniu magazynowanego materiału. W zależności od gęstości nasypowej składowanego materiału ściana oporowa wykonana z elementów Alfabloc może być ustawione jako wolnostojąca lub zakotwiona do podłoża. Modułowy charakter ścian oporowych w systemie Alfabloc pozwala praktycznie na dowolne modelowanie nowo wznoszonego składowiska, jak również na elastyczną przebudowę składowisk istniejących, zapewniając możliwość hałdowania na wysokość ponad 3,5 m.

Dzięki Alfabloc stworzysz doskonałe zasieki na kruszywo dzięki czemu magazynowanie kruszyw i innych materiałów sypkich będzie bezpieczne i bezproblemowe. Przekonaj się jak stabilny jest mur oporowy Alfabloc!